Thơ

Chẳng thấy ta

9/06/2012 06:04:00 CH


Cơn mưa chợt đến
Giọt nắng vỡ òa
Tiếng chim chợt đến
Vườn rộn tiếng ca.
Ánh dương chợt đến
Đêm tàn trôi qua
Đạo màu chợt đến
Vạn pháp đơm hoa.
Niết bàn có xa?
Ta chẳng thấy ta
Thời gian vỡ òa
Tan trong tĩnh lặng… 
Trí Quang

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét