Thơ

Đức Chúa

8/29/2012 02:27:00 CH

Tôi đã cố tìm Ngài trên đỉnh cao Thánh giá
Họ tạc tượng kia, nhưng có phải là Ngài đâu
Tôi thử đến các đền Hindu, những ngôi chùa cũ
Nào dấu vết Ngài nơi u tối thâm sâu...

Tôi đã kiếm chốn thung sâu, núi lớn
Phải chăng Ngài ngự nơi nước thẳm non cao? 
Rồi thánh địa Kaaba ở Mecca của người Hồi giáo
Cũng hoài công, Ngài hiện hữu nơi nào?

Các học giả, triết gia - tôi đã hỏi
Vô số chứng minh, luận cứ, thực hư
Kiến thức uyên thâm, phát minh vĩ đại,
Để thấy Ngài? Họ nhăn trán, trầm tư...

Và quay lại tâm mình, tôi chợt hiểu
Ngay trong tim, chốn trú ngụ linh thiêng
Chỉ duy nhất, không thể nơi nào khác
Ngài bên tôi, đã từ thuở uyên nguyên.
Rumi - dịch Liễu Minh


Allah
 I tried to find Him on the Christian cross,
but He was not there;
I went to the Temple of the Hindus and to the old pagodas,
but I could not find a trace of Him anywhere.

I searched on the mountains and in the valleys
but neither in the heights nor in the depths was I able to find Him.
I went to the Ka'bah in Mecca,
but He was not there either.
   
I questioned the scholars and philosophers
But He was beyond their understanding.

I then looked into my heart
and it was there
where He dwelled that I saw Him
He was nowhere else to be found.

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét