Chia sẻ

Tử vi có giúp ta thay đổi số phận?

7/16/2012 04:25:00 CH

Kính thưa thầy, con xin phép hỏi thầy câu này. Có phải mỗi con người đều có số phận? Xem tử vi có thể biết trước được số phận của mình không ạ? Và nếu đã biết trước được số phận thì ta có thể làm gì để thay đổi số phận của mình không? Con rất mong được sự chỉ dạy của thầy. Con xin cám ơn và momg thư của thầy!

Trả lời:
Số phận trong Phật giáo gọi là sinh nghiệp với ý nghĩa rất khác. Sinh nghiệp là quả của nghiệp nhân quá khứ sẽ diễn ra trong suốt kiếp sống hiện tại. Tử vi chính là một bộ môn nghiên cứu về sinh nghiệp này. Số phận là định mệnh không thay đổi, còn sinh nghiệp thì có thể thay đổi, nhưng người trí chỉ thay đổi thái độ đối với sinh nghiệp chứ không cần thay đổi sinh nghiệp. Mục đích của môn tử vi không phải để thay đổi số phận mà là để biết sinh nghiệp của mình thế nào nhờ vậy giảm đi những ảo vọng lăng lăng vô ích (bôn ba chẳng qua thời vận). Như vậy, thay đổi tốt nhất không phải là thay đổi sinh nghiệp mà là thay đổi thái độ sai lầm cho đúng tốt đối với sinh mệnh mình thì mới có thể chuyển hóa được đời sống chính mình.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét