Thơ

Ly hôn

7/16/2012 01:46:00 CH


Trái tim hoá thạch đã trừ nhau
Tuổi thơ ngồi cộng nỗi buồn đau
Nhân hoài điên đảo: trần thêm tục
Cha mẹ chia…, lòng con ở đâu?
Tuệ Thiền Lê Bá Bôn

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét