Tâm linh

Im lặng

12/15/2011 06:32:00 CH

Im lặng là vàng
Người đời đã dặn
Xoá công dã tràng
Biển đền muối mặn

 Đất đai trầm mặc
Cây đời nảy tươi
Mặc cho bão táp
Gió mưa dập vùi

Sinh ra làm người
Cả đời tập nói
Rồi ta tập im
Tạ từ thế giới

Tập như trái đất
Lặng thầm mà quay
Tập như trăng sáng
Lặng im mà đầy

Tập như búi cỏ
Đan trong nắng vàng
Bầy chim khép mỏ
Bay vào mênh mang...

Phạm Khải

Những bài viết liên quan

3 Nhận xét