Bài viết

Vô Thường

11/30/2011 07:58:00 SA


Trong đời rồi ai cũng một lần qua sông, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có người lập gia đình rồi ngao ngán muốn ‘quay về bờ’. Có người chưa lập gia đình thì nhất quyết phải ‘sang cho được bờ’ cho dù có.. thuyền hay không. Có người còn đầy nhiệt huyết đấy mà cũng có người đã cảm thấy đủ, không muốn đi đâu nữa.

‘Qua sông thì phải lụy đò’. Với người tu tập muốn qua bờ bên kia thì phải luôn tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Đó chính là con đò đưa ta sang sông. Rồi một ngày kia có duyên ta qua được tới bờ bên kia thì cũng tốt, mà nếu vẫn còn lênh đênh trên sông cũng bình thường, căn bản là ta có học ra được bài học ở đây và bây giờ hay không, thì chẳng có con sóng nào nhấn chìm được ta cả.
Kết quả rồi sẽ tới một ngày, và cũng sẽ ra đi một ngày.

Con thuyền tỉnh giác
Đưa ta sang sông
Ô hay bến đợi
Con thuyền hư không....


Ảnh: Pháp Thuận
Bình: Như Hải

Những bài viết liên quan

2 Nhận xét