Tâm linh

Thực Hư

11/25/2011 02:23:00 CH


Cuộc đời ảo mộng
Ai biết thực hư?
Cái gì là thực?
Cái gì là hư?
Nói hư là hư
Nói thực là thực
Nhưng xem cho cùng
Chẳng hư chẳng thực.

Như Trung
(tranh cắt vải của nghệ sỹ Nguyễn Phi Loan)

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét