Chia sẻ

Pháp Danh

11/23/2011 06:25:00 CH
Có mà vô xưng
Vô danh, vô tánh
Danh này do pháp
Nên gọi pháp danh.

NH-BH

23/11/2011.

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét