Tâm linh

Bài hát tôi đến để hát

11/14/2011 03:59:00 CHBài hát tôi đến để hát đến nay vẫn chưa được hát.
Tôi đã bỏ ra bao ngày so nắn cung đàn.
Đàn vẫn còn lạc nhịp, lời hát vẫn chưa đặt xong;
Chì có niềm đau khao khát trong tim.

Hoa vẫn chưa nở; chỉ có tiếng gió thở dài.
Tôi vẫn chưa thấy mặt Người, hay nghe rõ giọng Người nói;
Tôi chỉ nghe thấy bước chân Người nhẹ nhàng đi trên con đường trước ngõ.
Tôi đã bỏ cả ngày để trải chỗ ngồi cho Người;
nhưng đèn vẫn chưa thắp sáng, nên tôi chẳng thể mời Người vào trong.

Tôi sống trong niềm mong mỏi được gặp Người;
nhưng cuộc gặp vẫn chưa thành.


Rabindranath Tagore (from Gitanjali)  - Pleiksor dịch

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét