Sinh hoạt

Thầy trò cùng vẽ trúc 06/08/2011

8/11/2011 11:16:00 SA

Đúng là "học đạo quí vô tâm", ngồi thư thái, thong dong vẽ trúc cùng với Thầy, rồi ngộ ra lúc không biết."Tre trúc trăng trong Thầy trò thiền tập,
Thân tâm thanh tịnh tự tại, thênh thang"

Hình ảnh buổi sinh hoạt Thứ Bảy 06/08/2011 tại chùa Bửu Long mọi người xem tại đây nhé.

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét