Tâm linh

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

6/17/2011 12:01:00 CH


Tỷ khưu (tỳ kheo) Giới Đức bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh là một trong những người sáng lập ra chùa Huyền Không ( Huế) từ mái chùa lá ở đèo Hải Vân trước năm 1978. Ông là một nhà sư rất giỏi thơ văn, am tường hội hoạ và trang trí mỹ thuật. Đồng thời ông cũng là một trong những người nổi tiếng về nghệ thuật thư pháp tại Việt nam những năm cuối thế kỷ 20 đầu đầu thế kỷ 21.

Ông xuất gia năm 1973; thọ giới Sa di năm 1973 và thọ giới Tỳ kheo lúc 9 giờ 58 phút, ngày 17/02/1977 tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng. Từ năm 1989 đến nay. Thượng tọa trụ trì huyền không Sơn Thượng. Tại cơ sở mới này Thượng tọa tiếp tục sáng tác thơ văn và góp phần đào tạo Tăng tài cho Phật giáo nguyên thuỷ Việt Nam.

Dưới đây mình sưu tầm một số bài thơ và thư pháp của ông:******

Hóa ra

Hóa ra chỉ thở và cười
Là trăm niềm nỗi
Một đời xa bay

Hóa ra
Tỉnh thức phút giây
Là ta thấy rõ
Mặt mày chưa sinh!

******


******

Đìu hiu

Lỡ tay
Rớt xuống cuộc đời
Loay hoay số phận
Khóc cười đìu hiu

Bến sông
Còn chiếc đò chiều
Bạt ngàn sương nước
Liêu xiêu bóng người!

******


******

Dặm không

Mải mê
Giữa chốn chợ chiều
Vai đau, tóc lấm
Đã nhiều gian truân

Ta bèn
Rũ áo, phủi chân
Dặm không đủng đỉnh
Chiếc thân nhẹ hều!

******


******

Bụi

Bụi đầy áo
phủi hoài tay cũng mỏi
Có nhiều khi
ẩn dật cũng ưu phiền

******


******

Ta về

Có tâm có Phật ta về
Khổ vui sương khói
tỉnh mê hiểu rồi

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét