Tâm linh

Không đến, không đi

6/01/2011 09:58:00 SA

Ninakawa đang hấp hối trên giường bệnh. Sự sống đang mất dần. Thầy của Sư là Thiền Sư Ikkyu đến thăm và hỏi:

- Ta biết ngươi đang chịu đựng cơn đau ghê gớm. Ta giúp được gì cho ngươi ?
- Con đến không đem theo vật gì, ra đi cũng không mang theo gì, ngài giúp được gì cho con ?
- Nếu thực sự ngươi nghĩ Có Đến, Có Đi thì ta sẽ chỉ cho ngươi con đường Không Đến, Không Đi

Những lời nói đó đã đưa Ninakawa vào cõi Chân Không vô cùng vô tận với nụ cười giải thoát trên môi.

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét