Tâm linh

Giác ngộ

6/15/2011 01:31:00 CH


Vỡ tan bóng hình
vầng trăng trong nước
vẫn còn nguyên.

- ChôShu -

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét