Tâm linh

Buông

6/13/2011 04:47:00 CH


Ai bảo buông là khó
Khó chỉ tại cái ta
Chấp tham ái, tà kiến
Nên buông mãi không ra!
Trở về pháp đang là
Ngay thực tại sinh diệt
Thấy không "Ta, của Ta"
Buông: chẳng buông gì cả!

- Như Tuệ -

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét