Sách hay

Sức Mạnh của Tĩnh Lặng - Stillness Speaks

5/24/2011 09:46:00 SA

Ngẫu nhiên gặp cuốn sách khá hay trong thư viện của Thầy Viên Minh. Cuốn STILLNESS SPEAKS (Sức Mạnh của Tĩnh Lặng) của Eckhart Tolle, người viết cuốn sách nổi tiếng THE POWER OF NOW đấy!

"Khi bạn suy nghĩ hay nói về chính mình, khi bạn nói “Tôi”, là thực ra điều bạn muốn nói là: “Tôi và những câu chuyện của tôi”(2). Đây chính là “cái Tôi” của những cái thích, hoặc không thích, sợ hãi và ham muốn, “cái Tôi” không bao giờ cảm thấy thỏa mãn được lâu. Đó là cảm nhận về tự thân của bạn được làm nên bởi trí năng, thường bị tha hóa bởi quá khứ và luôn muốn tìm sự thỏa mãn ở tương lai.

Bạn có nhận ra rằng “cái Tôi” này rất dễ phôi pha, vì đó chỉ là một sự hình thành rất tạm bợ như một đợt sóng biểu hiện trên mặt nước.

Cái gì ở trong bạn nhận thức được điều này? Cái gì ở trong bạn nhận thức được sự phôi pha của những biểu hiện hình hài và tâm lý này của bạn? Đó chính là Bạn. Đó chính là Tâm, một cái gì rất chân thật, sâu xa, vượt thoát cả quá khứ và tương lai."

Mọi người có thể đọc sách tại đây!

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét