Dạy con

Gương mặt mẹ

5/11/2011 09:57:00 SA


“Đập ngói dùi rùa ba chục niên
Mồ hôi ướt đẫm bởi tham thiền
Một mai nhìn thấy dung nhan mẹ
Mới biết khuôn trăng khuyết một bên”

Trần Nhân Tông
(Cảm xúc khi đọc Đại Tuệ ngữ lục)

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét