Bài viết

Cảm xúc, kinh doanh & cuộc sống

5/06/2011 09:45:00 SA


Nguyễn Nam Trung, nhà kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, người đã tạo nên thương hiệu StormEye đã chia sẻ những giác ngộ quý báu của mình về những giá trị "vô hình" trong cuộc sống và công việc trong cuốn sách Bí Mật Cảm Xúc của anh. Dưới đây là lời tác giả:

"Bên cạnh đó, vì giá trị thương hiệu là một loại giá trị vô hình, trong quá trình nghiên cứu khảo sát, tác giả đã có một số phát hiện rất mới và thú vị về hàng loạt các loại giá trị vô hình trong xã hội con người. Đặc biệt, tác giả đã phát hiện ra sự hình thành và bản chất của các loại giá trị vô hình – đó chính là các cảm xúc.

Đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: “Liệu có một loại đơn vị chung nào để đo được các giá trị vô hình này không?” tác giả đã phát hiện và đúc kết ra một số quyên tắc sống cơ bản của xã hội con người là các “Lý thuyết cảm xúc” – được mô tả trong tập sách “Bí Mật Cảm Xúc” này.

Những khái niệm mới này đã giúp chúng tôi xây dựng lên và đưa vào áp dụng thử nghiệm một loại đơn vị mới – đó chính là ĐƠN VỊ CẢM XÚC (tức chỉ số Cx). Đây là một đề tài lớn đang được nghiên cứu nhằm khai thác một thị trường còn rất nhiều cơ hội để khai phá – đó là các cơ hội tạo ra, xây dựng và phát triển các giá trị to lớn trong nền kinh tế vô hình - nền kinh tế tinh thần của xã hội chúng ta."

Mô hình và mối tương quan giá trị vô hình - vật chất mà tác giả đưa ra trong cuốn sách cũng khá thú vị. Cách tiếp cận của tác giả rất gần gũi với tư cách là nhà kinh doanh và cũng là một người bình thương khao khát một cuộc sống hạnh phúc lành mạnh. Cuốn sách này có thể là mở đầu thích hợp với các bạn cũng là nhà kinh doanh chuyên nghiệp như Quang, Hạnh, Quân, Mai, Thịnh trong nhóm mình. Các bạn có thể download cuốn sách tại đây.

Xin lưu ý cuốn sách này không phải là cuốn Bí Mật Chiếc Xô Cảm Xúc của các tác giả nước ngoài đâu nhé!

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét