Tâm linh

Viên Minh

4/21/2011 04:05:00 CH

Nhân dịp sinh nhật Thầy Viên Minh, dưới đây là bài thơ theo thể 'có có không không' của nhóm, vịnh tên Thầy.


Đố các bạn biết bài này đọc như thế nào? Đáp án nằm bên ở comment bên dưới!

Những bài viết liên quan

7 Nhận xét