Tâm linh

Tu sửa?

4/04/2011 06:24:00 CH


Một thiền sinh hỏi:

- Có phải tu là sửa không ?

Sư nói :

- Không.

- Vậy là không sửa ?

- Cũng không .

Thiền sinh không hiểu, thắc mắc:

- Như vậy tu phải làm sao ?

Sư đáp :

- Không sửa thì kẹt cái này, sửa thì thành ra cái khác.

Vi tiếu - Thích Viên Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét