Tâm linh

Thực Tại Hiện Tiền

4/24/2011 09:57:00 SA

Con nghe Thầy giảng pháp
Mà hoan hỉ vô cùng
Cái thấy biết 'như thực '
Lại đơn giản quá chừng!

Nào Khổ Đau, Hạnh Phúc
Nào Giới, Định, Tuệ kia
Cả Quy Y Tam Bảo
Tứ Diệu Đế, Thất Chi ...

Lời Thầy như nước mát
Tưới tâm con khô cằn
Từng lời thật giản dị
Một đường - Trực chỉ tâm!

Con, kẻ xưa lưu lạc
Nay tìm lại nhà mình
Lòng bỗng hóa trẻ nhỏ
Niềm vui dâng ngập tràn ...

Ngoài kia chim hót ca
Đầy vạt đồi hoa nở
Nắng cứ vàng rực rỡ
Thực tại nhiệm màu ơi!

Như Hải, 5/2010
Kính tặng Thầy Viên Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét