Chia sẻ

Phật giáo thật kỳ lạ...

4/11/2011 10:33:00 SA

Khi mới tiếp cận Phật giáo, chúng ta nhận được thông điệp "Đời là bể khổ, có tồn tại cõi Niết Bàn". Sau một thời gian dài tu học, thông điệp nhận được lại là "Đời là hạnh phúc, không có Niết Bàn nào cả".

Con người ta từ trước đến nay hay có thói quen suy nghĩ một chiều ( nguyên do chỉ thấy có mà không thấy không) cho nên thấy cách suy nghĩ lý luận của nhà Phật rất lạ lùng. Không nắm vững sẽ cho là ba phải, mơ hồ.

Nhưng Eistein và nhiều nhà khoa học khác đã biết rằng triết Phật có bản chất là thuyết tương đối vĩ đại nhất thống nhất được vật chất và tinh thần, Vĩ mô và vi mô, chính xác và mơ hồ, Thực tại hiện hữu và không hiện hữu. Khẳng định và phủ nhận...vv. Nếu một người hiểu Phật giáo thì biết rằng khi ta khẳng định chắc chắn không có Thượng đế là lúc ta hiểu rằng có Thượng đế.

Đạo trường - www.chungta.com

Những bài viết liên quan

3 Nhận xét