Chia sẻ

Nguồn sáng từ trái tim...

4/11/2011 10:58:00 SA

Công có tặng mình cuốn sách "Mẹ Teresa - Nguồn sáng từ trái tim", lật ra đọc trúng ngay lời dạy của Mẹ:

"Không phải chúng ta

làm bao nhiêu điều tốt,

mà là chúng ta đặt

bao nhiêu tình yêu

vào những điều tốt

chúng ta làm.

Không phải chúng ta

cho đi nhiều bao nhiêu,

mà là bao nhiêu tình yêu

chúng ta đã đặt vào

những gì được cho đi."

"Hãy làm những việc bình thường nhất

Với một tình yêu lớn lao".


Những lời này đâu có khác gì lời dạy của Thầy Viên Minh, hay của Đức Phật đâu mọi người nhỉ !

PT

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét