Thơ

An lạc

4/20/2011 07:41:00 CH

Hạnh phúc là biết san sẻ yêu thương. An lạc là khi cho đi hạnh phúc

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét