Chia sẻ

Không cần tách rời...

4/08/2011 06:14:00 CH

Một Phật tử hỏi:

- Thưa sư, trong cuộc sống hàng ngày có biết bao nhiêu việc con phải suy nghĩ, lo toan. Sư hãy dạy con cách nào để con có thể làm việc mà vẫn tách rời để không bị chìm đắm vào công việc?

Sư bình thản trả lời:

- Rất dễ, con chỉ cần thấy cho rõ mọi thứ, không cần tách rời mà cũng không chìm đắm.

Thích Viên Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét