Sách hay

Hành trình nội tại - OSHO

4/08/2011 05:32:00 CH

OSHO là người trung thực đến dũng cảm. Trong cuốn sách, Ông lôi ra ánh sáng những nỗi sợ hãi, lo lắng và dục vọng tiềm ẩn sau kín nhất trong mỗi người chúng ta. Muốn nhận ra bản thể chính mình, không thể nhân nhượng bản ngã dù là một chút. Đây là một trong những cuốn sách mình được đọc đầu tiên khi mới bắt đầu con đường tu tập. Rất hay!

Có thể mua sách tại Vinabook.com

http://www.vinabook.com/hanh-trinh-noi-tai-m11i22144.html

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét