Tâm linh

Hạnh phúc là...

4/18/2011 01:49:00 CH

"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau"

- Thích Viên Minh -

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét