Chia sẻ

Con cầu Phật .....

4/04/2011 02:13:00 CH

Chú Tiểu: "Con cầu Phật phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con măi măi được khỏe mạnh và hạnh phúc."
Phật nói: "Chỉ cho 4 ngày thôi".
Chú Tiểu: "Thế thì con xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thunhững ngày mùa đông".

Phật nói: "Chỉ cho 3 ngày thôi".
Chú Tiểu: "Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay ngày mai".

Phật nói: "Chỉ cho 2 ngày thôi".
Chú Tiểu: "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nayngày mai".

Phật nói: "Chỉ cho 1 ngày thôi".
Chú Tiểu: "Vâng, cũng được".
Phật thắc mắc hỏi: "như vậy là ngày nào?".
Chú Tiểu đáp: "con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".
Phật mỉm cười nói: "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào đọc được những lời này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày".

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét