Chia sẻ

Các bài giảng của Thầy Viên Minh

4/28/2011 04:02:00 CH

Bạn Thảo Nguyễn vừa chia sẻ với mình bài giảng của Thầy Viên Minh tại Hà Nội và Sydney. Những bài này tụi mình chưa được nghe. Các bài giảng đều là file MP3. Các bạn co thể download tại các đường link dưới đây:

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét