Chân lý

Ngồi lê mách lẻo và đối diện với bản thân

3/24/2017 07:13:00 SA
Thơ

Túi đời như mây bay

3/14/2017 09:37:00 SA
Buông

Buông & Người chiến thắng dòng chảy

3/10/2017 01:13:00 CH
Chân lý

Chuyện của một tiến sĩ xuất gia gieo duyên

3/03/2017 02:08:00 CH
Thơ

Trước khi...

2/23/2017 12:45:00 CH
Chân lý

Nhân Quả (Cảm tác sau khi đọc Phật Lý Qua Liêu Trai của Song Hào Lý Việt Dũng)

2/23/2017 07:55:00 SA
Chính niệm

Mây Trắng Hỏi Đường Qua...

2/10/2017 06:54:00 CH
Chân lý

Thế nào là sống tùy duyên thuận pháp

1/15/2017 11:05:00 SA
Chân lý

Tu xuất gia & tu tại gia

1/11/2017 02:12:00 CH
Chân lý

Trở về với thực tại bình thường

1/08/2017 10:10:00 CH
Chân lý

Các biểu đồ trong khóa thiền số 4 của Thầy Viên Minh

12/25/2016 08:22:00 CH