Chân lý

Đừng tin vào hạnh phúc & khổ đau

8/10/2018 07:15:00 SA
Chân lý

Cô đơn đi ngược dòng đời?

8/09/2018 07:59:00 SA
Chia sẻ

Tu học Thiền Vipassanà, vàng thau lẫn lộn...

6/17/2018 08:22:00 SA
Chân lý

Đi là Niết-bàn, không phải đi để đạt được Niết-bàn

6/17/2018 08:19:00 SA
Chân lý

Mục đích bên trong của bạn chỉ là sống tỉnh thức

5/08/2018 08:11:00 SA
Chân lý

Chẳng ai biết mình tu!

5/06/2018 09:54:00 CH
Thơ

Vạt nắng trong tay

5/06/2018 06:41:00 CH
Chân lý

Trong Đạo Phật không có tu luyện

5/02/2018 12:24:00 CH
Chân lý

Đạo chính là việc con đang làm

4/28/2018 09:46:00 SA
Chân lý

Làm sao biết được tu tập của mình có kết quả?

4/27/2018 08:38:00 CH
Chân lý

Ta ngồi đây một mình với Ta

4/08/2018 07:01:00 SA
Chia sẻ

Quan hệ & tương giao

3/01/2018 01:47:00 CH
Chân lý

Học Đạo là như thế!

2/25/2018 07:51:00 SA
Chân lý

Hóa thân & Tái sinh

2/22/2018 02:05:00 CH